Lesdata 2018

3 Februari
17 Februari
24 Februari
3 Maart
7 April14 April kan zijn dat deze nog vervalt
21 April

5 Mei
19 Mei
2 Juni
16 Juni

15 en 29 september vrijrijden
13 en 27 oktober
10 november
24 november  vrijrijden
29 december

15 Juli 2018 zomerconcours te Tolbert
3 November  2018 indoor te Tolbert

Indoor wedstrijddag te Tolbert

Op zaterdag 3 november 2018 wordt de jaarlijkse indoor van de Men- en Rijvereniging Westerkwartier in de H.J.C. Manege in Tolbert gehouden.
Inschrijven is mogelijk voor de volgende rubrieken:

1. Dressuur onder het zadel / bixie
2. Dressuur aangespannen
3. Dressuur aan de lange teugel
4. Agility
5. Tandem
6. Enkelspannen voor de showwagen (telt mee voor de landelijke competitie)
7. Enkelspannen voor dames (met een extra prijs voor het schoonste geheel)
8. Enkelspannen voor de showwagen voor nieuwelingen
9. Dubbelspannen (telt mee voor de landelijke competitie)
10. Boerenaanspanning
11. Bestgaande rijpony zonder galop
12. Bestgaande rijpony met galop

Er wordt gereden volgens het wedstrijdreglement en competitiereglement van het NSPS. Deelnemende pony’s moeten zijn ingeschreven in het veulenboek, stamboek of sportregister van het NSPS. Rubrieken vinden alleen doorgang bij voldoende deelname.

Het inschrijfgeld voor de rubrieken 1 t/m 4 bedraagt € 3,– per start per rubriek en indien er voor KNHS winstpunten (alleen mogelijk voor rubriek 1 en 2) wordt gereden € 6,00 per start per rubriek.

Graag bij opgave vermelden in welke klasse er wordt gestart en of er voor winstpunten wordt gereden. Indien er voor winstpunten wordt gereden dan de daarvoor benodigde bescheiden opsturen naar info@mrwesterkwartier.nl.
Het inschrijfgeld voor de rubrieken 5 tot en met 12 deze indoor € 3,– per start per rubriek.

Opgave t/m 1 oktober 2018. Aanmelding sturen naar: info@mrwesterkwartier.nl

ook vriend worden?